A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: libraries/Guest_onlines.php

Line Number: 126

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: libraries/Guest_onlines.php

Line Number: 138

Tarian Bangsawan

Sejarah Tarian Bangsawan

Rabu, 06 Mei 2015 15:52:12 kecwoybar

SEJARAH TARIAN BANGSAWAN

PENGANTAR PENULIS

 

Hamdan wa syukran lillah, shalatan wa salaman ‘ala Rasulillah. Syukur Alhamdulillah penulis patjatkan ke hadirat Allah SWT atas inayah dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan sebuah buku yang berjudul “Sejarah Tarian Bangsawan”. Selawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sekalian.

Penulisan buku ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik, jika tanpa bantuan semua pihak. Untuk itu meskipun tidak seluruhnya dapat penulis sebutkan dalam kesempatan ini, penulis merasa sangat berhutang budi sekaligus menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wassalam

Buku ini dikembangkan dengan karakteristik sebagai berikut:

  1. Berdasarkan bukti sejarah yang masih tersimpan  sebagai saksi mata serta fenomena alam yang sangat mengagumkan sebagai landasan atau fantasi rakyat di kalangan Woyla Barat yaitu Gampong Karak pada tahun 1833 di masa kejayaannya.
  2. Disajikan kembali dengan bahasa yang sederhana sesuai dengan tingkat perkembangan spikologis masyarakat yang bernuansa berbudaya.
  3. Dilengkapi dengan sebuah tarian dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik dan dikemas secara maksimal yang layak disajikan kepada masyarakat.
  4. Disertai dengan syair-syair yang bernuansa sejarah yang mengisahkan latar belakang kehidupan masa yang lalu di zaman kolonial Belanda.

Kronologis Sejarah Tarian Bangsawan Dizaman Kejayaan Karak Pada Tahun 1833 Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat

Dizaman dahulu kala Karak merupakan sebuah gampong  yang terpencil, penuh dengan fenomena alam yang menjadi saksi belaka yang membuat kenyayaman dan ketenangan dalam kehidupan penuh cinta damai antara Ulama dan umara serta dikembangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, tauhid, tasawof, fikah, serta ilmu menejemen kepemimpinan yang menjadi benteng kehidupan dunia dan akhirat di bawah pimpinan Tgk Ahmad Busu dan pendampingnya Tgk Alue Bubrang pada tahun 1833-1842.

Karak dipimpin oleh seorang ulama karismatik dan didamping oleh seorang pemaisuri (Siti Zalikha) yang cantik yang hidup berdampingan di dalam istana yang megah yang melambangkan tanda kejayaan Rumoh Raja

Bak Pinto tamong Pula bak murong

            Bak ulee Jurong bak Asan Geupula

            Bak Aki renyeun Pula bak Meulu

            Bak Bineh Pagu Pula Bak Jeumpa

                        Bak Meurak Pula Teungoh Leun

                        Bak Gaki Mideun Bak Tring Geupula

                        Bak Bineh Kulam Pula Silak-lak

Bak Jalan Jak-jak Naleung Belanda

Makna yang tertera dalam semboyan tersebut adalah “Bak pinto tamong pula bak murong” melambangkan bahwa pada saat itu masyarakat selalu mengambil daun tersebut untuk sayuran dalam menu makanan dan masyarakat pada saat itu selalu membangun komunikasi dengan keluarga istana dalam urusan kepribadian dan permasalahan lainnya. Makna yang tertera dalam semboyan “Bak Ulee Juroung bak Asan geupula” melambangkan sebagai obat penawar penyakit Cacar. Makna yang terkandung “Bak aki renyeun Pula Bak Meulu” melambangkan kesucian hati ulama dan umara dalam membangun nanggroe tanpa memilah-milah antara orang miskin dan orang kaya. Semboyan “Bak Bineh Pagu Pula Bak Jeumpa” melambangkan Kemegahan dan kejayaan istana. Semboyan “Bak Meurak Pula Teungoh Leun” melambangkan keharuman istana. Semboyan “ Bak Gaki Mideun Bak Tring Geupula” melambangkan pertahanan istana untuk mengantisipasi serangan dari musuh. Semboyan “Bak Bineh Kulam Pula Silak-lak” melambangkan untuk obat para prajurit dalam menuju medan peperangan sebagai penangkal dari penyakit. Semboyan “Bak jalan jak-jak Naleung Beulanda” melambangkan kemarahan dan kejijikan terhadap beulanda, rumput yang melambangkan fenomena alam diinjak begitulah kejijikan dan kemarahan bangsa Aceh terhadap kolonial belanda.

Disamping tanda-tanda rumoh Raja dan Sidroe ulama yang megah juga ada geupudeuk persiapan teurimong jamee rakyat yang melambangkan  oeh na piasan bak rumoh raja, jeut na buet rakyat.

“Na pacoek rah ie bak gaki renyeun” melambangkan untuk cuci kaki ketika masuk dalam istana. “Bak Ulee pagu na peunerah” melambangkan kerja sama yang baik dan hasil pun bagi sama. “Bak ulee istana geupedong leusong (Jeungki)” melambangkan Top pade ketiak na kenduri, sapue kheun  sapue pakat yang ladum meu boh panah laen ditamah dengon boh kulu, yang ladum breh di jak rah yang ladum pegah pekap apuy bak dapu. Begitulah adat serta tradisi manakala ada kenduri bak rumoh raja.

Latar belakang gampong karak yang berkedudukan di kecamatan Woyla Barat pada waktu itu lingkungannya masih hutan belantara yang dihuni oleh bermacam-macam marga satwa antara lain gajah, Rimueng, cagei dan rimbei dan lain-lain. Itulah saksi mata yang membuat Woyla tidak terasa sepi penuh sura binatang rimba.

Walaupun suasana waktu itu yang begitu seram, dan lingkungan juga masih kelam namun semangat Putroe dengon Raja tidak pernah padam. Suara rapai, sura canang dan suara tambo dengan gendrang makin berkumandang walaupun “ makanan geupajoh boh janeng teuruboh, Bajee kulet kayee geusok bak tuboeh, lampu panggang dama geucok keusuloeh, tapi hudep Raja, Umara dan ulama dengon rakyat hantom pernah kiroeh.

Adat kalheh gebagi, hukom kana bak tempat.

- Ureung inong yang top pade bak jeungki samoe balee (sama-sama janda) nyan geukhen adat

- Aneuk muda koh koh kayee pegleuh naleung bak jeurat nyan juga adat

- Teungku yang beut doa bak jeurat nyan gekheun hukom ngon adat ka meusapat donya akhirat.

Juga woyla setiap sagoe hukom kalheuh geuato juga adat ka meupat tempat, lagee uteun na pawang uteun, unoe na pawang unoe, inambei na pawang inambei, blang na keujrun blang, pekan na syahbanda.

Ban mandum hasee wasee pada akheu thon geuyue peusapat, dua bagian geucok keu rakyat yang geuserah langsong keu ulee gampong bak balee duk pakat,  dan yang satu bagian lagi  geu cok ke istana geupejaroe  bak tuan putroe untuk peugot piasan rakyat dengon geuboh nan piasan tujoh uroe tujoh malam bak kalangan istana.

Oeh lheh geumeduek pakat, persiapan pih ka hasee pakat pih kaputoeh pegeut piasan bak istana (rumoh raja) juga getampilkan tarian-tarian aneuk nanggroe antara laen rapai, rapai daboeh, dalupa, ratoh duek, megeudeu, tarian phoe, tarian ranum lampuan, sedati, geleng, juga tarian bangsawan dan laen-laen. Juga tarian-tarian yang mengandung penuh bernuansa islam sering ditampilkan ketika menyambut bulan puasa seperti Rateb Binsa, jalateh  dan tarian Alee di bulan safar. Juga petunang dalaee khairat, meusifet dengan  sifet dua ploh (pengkajian sifet dua ploh secara ketauhidan).

Penampilan tarian-tarian ini detempatkan secara terpisah, ada dikalangan istana juga ada ditempat khusu yang telah dipersiapkan oleh masyarakat.

Didalam pesta bak rumoh raja dalam kawasan istana sering ditampilkan pada akhir tahun sebagai piasan rakyat, juga geupegot piasan kerajaan yaitu tari anek bangsawan dengan personil: “Dua droe yang jeut ke ulee balang, gepileh aneuk muda-muda badan yang kukoh bentuk tuboeh yang teuga, mata mirah su pih raya, misee sabee jiputa-puta, juga dibekali dengan dua pucuk senjata, yang berdiri di sebelah kanan dia dipersenjatai senjata pedang dan yang berdiri disebelah kiri dipersenjatai senjata tombak, juga diberikan bekalan syair penuh semangat dalam menjaga istana. Bunyi syairnya:

Bedoh Saudara para bangsawan

Para pejuang jak bangun nanggroe

Canang tambo sereta gendrang sayang

Bandum angkatan tabangun kedroe

            Hai adek cutbang bentara

            Hai saudara aduen ngon adoe

            Nyawong tuboh sereta hareta sayang

            Kebekai taba tabangun nanggroe

Rencong peudeung pusaka ayah

Tumbak ngan siwah pusaka nek droe

Katrep that keubit manoe lam darah

Jinoe maruwah aceh tapuwoe

                        Bangsa Aceh bangsa yang megah

                        Bangsa Metuah paleng goet budoe

                        Udep ngon Mate hukom bak Allah

                        Asai penjajah bek na lam nanggroe

Dan kronisnya lagi pada waktu itu oleh orang tuanya ayah beserta ibu mengajak anaknya turut berperang melawan penjajah dengan kata-kata yang dalam pula dengan cucuran air mata lagi dibekali dengan pusaka rencong mepucoek yang disimpan di dalam kamar rumahnya karena waktu itu kekejaman belanda sudah mulai bergerak baik dengan praktek kerja paksa, dan dikuras tenaga dalam bentuk kerja kutai rudi. Yang tidak sanggup lagi mempertahankan hati nurani serta harga diri yang diinjak timbullah kemarahan bangsa Aceh terhadap belanda disana sini yang tidak ada lagi duduk berpangku tangan yang mengarah anaknya menuju medan pertempuran juga dibekali dengan sedikit makanan yaitu Boeh Janeng jampu boeh pisang sebagai pengganti nasi yang menjadi menu sarapan. Di situlah ungkapan para orang tua ayah dan ibu dalam memberi semangat kepada putranya dalam menuju medan peperangan dengan pantulan syair:

Uroe-uroe kasepoet melee-le asa

Sagoep-sagoep jiteka laoet-laoet dengon blang

Wahee-wahee aneuk loen muda-muda bahlia

Bedoeh-bedoeh jak bungka maju-maju dalam prang

            Rencoeng-rencoeng mepucok tampoek suasa

            Ke bekai gata taba betalhat nibak badan

            Nyankeuh saboeh penulangyang uloen bri kegata

            Kadang singoh aneuknda gata syahid dalam prang

Aneuk langsoeng diseot serta lembot suara

Sereta dengon ie mata di jieh  ile bak badan

Ulee-ulee disujud kanibak gaki poma

Sereta dilakee doa kemeung jak u dalam prang

            Sereta laju dikheun kalam menoe jibuka

            Izinkeuh wahe poma kesidroe uloen tuan

            Kadang singoh hana lee tanyoe merumpok muka

            Kadang-kadang aneuknda singoh syahid dalam prang

Megoeh-megoeh mehasee lagee ban uloen mita

Hanakeuh wahe poma  kenue uloen jak riwang

Megoeh-megoeh mesampoe lagee ban ulon cita

Megoeh-megoeh merdeka nanggroe lon nyoe jipulang   

Juga yang memegang senjata tombak juga dibekali dengan mantra pertahanan tubuh “ Hu sikuta iman, seup keuh oehnan ku sanga mara, lam kulet kuta beusoe lam asoe kuta menila, lam darah besoe meurantee lam hate po ku Allah”. Yang dingat Allah Allah. Begitulah persiapan untuk diingat sebagai bekal penjaga istana, jangan sekali-kali lupa mengingat Allah Allah, dan apabila kelailaian mengingat dalam hati mantra tersebut bisa mengundang malapetaka yang mengakibatkan bisa hancurnya istana. Begitulah pesan raja kepada para bangsawan dan Penjaga istana.

Yang jeut keu aneuk bangsawan juga geupileh nam droe aneuk dara yang jroh rupa, bulee mata yang lenteuk cerdeik berbahasa, su yang leumoh ji tuoeh adat jiba, adak na jamee han di pelikot, disamboet ngon lapang dada, ranup digrak dijok kedroe, jipejaroe lam cerana, bu digrak dalam talam, geupeit sajan keunan jiba. Begitulah cara pejamee tamu ketika makanan disajikan ke jamee teuka.

Tarian bangsawan ini sebuah tarian yang mengambarkan ukhuwah keakraban penuh cinta kepada raja, rasa hormat kepada ulama, juga saling kenal mengenal sesama bangsa serya penuh pengapdian kepada nanggroe yang tercinta.

Syair yang disandungkan didalamnya bernuansa penuh semangat satria prajurit dalam rangka menuju medan pertempuran melawan penjajah kolonial belanda, yang menggambarkan penuh semangat juang dalam rangka membela nanggroe dengan semboyan dari hati ke hati “hudeup ngon mate hukom bak po teu Allah, asai penjajah bek na lam nanggroe. Begitulah sumpah dan janji prajurit dalam membela agama, bangsa dan negara.

Tarian bangsawan ini sering ditampilkan di saat keberangkatan prajurit menuju medan peperangan, terima kedatangan tamu agung berkunjung ke istana, pesta pekawen aneuk raja,  turun mandi aneuk raja dan sunat rasul aneuk raja, juga dalam kalangan rakyat, ulama dan umara.

Kisah ini dikutip dari kata demi kata, kalimat demi kalimat juga cerita dari Tgk. Mousthafa Aly (Alm)  serta di kaji kembali sesuai dengan kebuktian alam yang masih tersimpan juga fakta masih berbicara  dari pewaris keluarga besar almarhum Abu Chik Di Karak serta pemangku adat lainnya serta mengisahkan bait demi bait penuh dihayati dan dipelajari oleh saudara Tgk Juaini dari sekilas sejarah dimasa kejayaan Karak pada tahun 1833 dan didukung sepenuhnya oleh Camat Woyla Barat Bapak Desrizal Eddi S.Sos.

 

 

PEWARIS SEJARAH

 

Nama                       : Ayahnda Tgk. Jakfar S.

Lahir                         : Karak, 1 Juli 1938

Pekerjaan              : Ulama

Alamat                    : Gampong Mon Pasong Kecamatan Woyla Barat

 

 

 

 

PEWARIS SEJARAH

 

Nama                       : Tgk. Fakhrurrazi, S.Pd.I.

Lahir                         : Karak, 24 September 1986

Pekerjaan              : Wiraswasta

Alamat                    : Gampong Karak Kecamatan Woyla Barat

 

 

 

PENGKAJI SEJARAH

 

Nama                       : Tgk. Juaini

Lahir                         : Pasi Mali, 8 September 1966

Pekerjaan              : Guru SD

Alamat  : Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat

 Prestasi

Mitra Kerja

Internal

Profil Pegawai